İnsan Kaynakları Eğitim Portalı Tüm eğitim planlama ve yönetim sistemi tek bir yazılımda!
İnsan Kaynakları Eğitim Portalı
Eğitim talepleri İnsan Kaynakları’na telefon, faks, e-posta gibi farklı yollardan gelmesi için planlamasının yapılıp katılımcılara bildirilmesi ağır bir iş yükü doğurur. Sınavlar ve uzaktan eğitim işlemleriyle bu yük daha da artar, önemli bir zaman ve iş gücü kaybına neden olur. Bilge Adam Kurumsal’ın geliştirdiği İnsan Kaynakları Eğitim Portalı yazılımı eğitim ile ilgili tüm talep, planlama, değerlendirme ve raporlama işlemlerini elektronik ortama taşıyarak sizi büyük bir yükten kurtarır, şirketinizin verimliliğini artırır ve yüksek ROI (Yatırıma karşılık kazanç oranı) ile kurumunuza önemli avantajlar sağlar.
Eğitimleri planlamak ve takip etmek artık çok kolay!
  • Şirketlerin hiyerarşisine göre iş akışı çıkarabilen esnek iş akışı birimi
  • Tüm aşamalarda ilgili ve yöneticileri bilgilendirme olanağı
  • Sınav, yoklama, maliyet ve değerlendirme işlemleri için güçlü raporlama desteği
  • Tüm çalışanların geçmişte aldıkları eğitimleri, sertifikaları ve gelecekte alacakları eğitimleri görebilme özelliği
  • e-Eğitim paketlerini kolayca ekleyip takip etmeyi sağlayan Uzaktan Eğitim İçin Uluslar alıp almadıklarını takip etme imkanı
  • Tüm eğitim planını bir defada tüm personelle paylaşabilme olanağı
  • Kullanıcıların kendileri ile ilgili bölümleri özel olarak inceleme şansı
  • Office bileşenleri ile raporları Word, Excel veya Acrobat Reader formatında sunma kolaylığı
  • Dışarıyla veri alışverişini kolaylaştıran, şirketteki diğer uygulamalarla bağlantı kurabilen .NET web servis teknolojisi
  • Kişi, bölüm ve eğitim başına yıllık olarak çıkarılabilen eğitim maliyetleri
İnsan Kaynakları Eğitim Portalı ile neler yapabilirsiniz?
Organizasyon Tanıtımı Eğitim politikası, eğitmen, eğitim yeri, konaklama seçenekleri gibi içerik yönetimine açık, eğitim departmanı tanıtım birimidir. Eğitmen özgeçmişleri, konaklama ve eğitim yerleri hakkında ulaşım bilgileri, resim ve krokiler yönetilip istenilen personelle paylaşılabilir.
Eğitim Organizasyonu
Şirket dahilinde düzenlenmesi gereken eğitimlerin planlaması, zamanlaması; eğitim kurumu, eğitmen, yayın, yol, konaklama gibi tüm iç ve dış kaynakların yönetimi yapılabilir. Bu değişiklikler üzerinde ayrıntılı analiz ve işlemler gerçekleştirilebilir.
Talep Yönetimi
Personelin kendi haberdar olduğu bir eğitim, seminer ve konferansa katılmak istemesi durumunda buna yönelik talepte bulunması, talebin incelenerek onay sürecinden geçirilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarının tümü yönetilip, raporlanabilir.
e-Eğitim ve e-Sınav
Uluslar arası e-Eğitim standartlarını biraraya toplayan SCORM standartlarına uygun tüm eğitimler birer paket olarak eklenebilir ve hem e-eğitim hem de sınıf içi eğitim çalışmaları değerlendirilebilir. Ayrıntılı raporlama sayesinde e-eğitimin verimliliği ve sınav sonuçları birçok farklı açıdan değerlendirilip analiz edilebilir.
Maliyetlendirme
Eğitimlerde kullanılan tüm malzemelerin eğitmen, eğitim kurumu, ulaşım ve konaklama giderleri gibi ayrıntıların analizi sayesinde departman ve kişi bazında eğitim maliyeti hesaplanıp raporlanabilir.
Duyurular ve Mesajlaşma
Portal yöneticileri, kullanıcılara duyuru ve mesajlarını eğitim, dönem, departman, unvan ve kişi bazında gönderebilir.
Yoklama ve Eğitim Değerlendirme Formları
e-Eğitim veya sınıf eğitimlerinin tümü için düzenlenebilen yoklama formları sayesinde katılımcılar belirlenebilir, katılmama nedenleri araştırılabilir. İstenen sorularla farklı yapılarda kullanılabilen e-değerlendirme formaları ile eğitim, eğitmen, eğitim içeriği, eğitim yeri ve kurumu değerlendirilebilir.
Gündem
Güncel haberler, duyurular, kültürel etkinliklerin yayınlanabileceği; eklenti doküman, resim ve videolarla zenginleştirilebilen içerik yönetimi birimi.
Anket Yönetimi
Portal içerisinde çeşitli anketler düzenlenerek personelin portala olan ilgisi artırılabilir ve belirli konular hakkında fikirler alınabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Portalın daha etkin kullanımı için yönetici ve diğer yetkililer tarafından doldurulabilir.
Kütüphane Yönetimi
Kitap durumları, rezervasyon, geri çağırım başta olmak üzere tüm kütüphanecilik süreçleri yönetilerek eğitim departmanı dahilindeki kütüphanenin kullanımı artırılabilir. Bulunamayan yayınların talepleri, haftalık ve aylık abonelikleri gibi işlemler de yapılabilir.
Yardım
Tamamen animasyondan oluşan, yazılı açıklamalarla desteklenmiş, etkileşimli yardım birimi portalın nasıl kullanılacağını anlatır. Kullanıcı, her an yardımdan ilgili menü ve adıma giderek portalın kullanımı hakkında bilgi alabilir.