Sign In

Skip Navigation Linkssmartclass-egitim-yonetim-sistemi-lms

​​​​​​SmartClass ​Eğitim Yönetim Sistemi (LMS)

​​Yeteneğin, organizasyonların başarısındaki öneminin fark edilmesiyle 'Yetenek Yönetimi' kurumların ihtiyaç duyduğu bir alan haline gelmiştir. Kurumların en değerli varlığı olan insan kaynağının en etkin biçimde yönetilmesi gerekmektedir.

Bilge Adam'ın paket yazılım ürünlerinden SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi (LMS), çalışanların eğitim ve gelişimlerini sistematik olarak takip etmek isteyen organizasyonlar için avantajlar sunan ve bu organizasyonlara katma değer sağlayan bir araçtır.

SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi senkron, asenkron, webcast, podcast, doküman ile eğitim, işbaşında eğitim, sınıf içi ve sanal sınıf eğitim süreçlerini yönetmenizin yanı sıra çalışanların yetenek, bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmenizi sağlar.


 


Neden SmartClass?

Merkezi bir eğitim ortamı sağlar.

 • Kurumların eğitim organizasyonlarını tek merkezden yönetmelerini ve takip etmelerini sağlar.
 • Her çalışanın aynı şekilde ve aynı materyaller üzerinde eğitim görmesini ve aynı tarz değerlendirmelere tabi olmasını; dolayısıyla da eğitimin standardizasyonunu ve fırsat eşitliğini sağlar.
 • Her çalışanın aynı anda haberdar olabileceği şekilde yeni eğitimler eklemenin, mevcut eğitimleri güncellemenin en kolay yolunu açar.
 • Çalışanların uygun oldukları zamanlarda ve bulundukları yerlerden eğitimlere ulaşmalarına olanak verir.

 Eğitim masraflarını azaltır.

 • Kurumların yol, konaklama ve sınıf kirası gibi masraflarını azaltır.
 • Masrafların tekrarlanmasına izin vermez. Her yıl ortaya çıkan eğitim masrafları, bir defalık yatırım ile sonlandırılır ve yapılan yatırıma karşılık ciddi bir kârlılık sağlanır.
 • Eğitim süresini kısaltır; mesai süresini optimize eder.

 Kalite ve yasal kriterlerin sağlanmasını garantiler.

 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi, kurumların kendi içlerinde sağlamak zorunda oldukları kalite standartlarını (ISO vb.) ve yasal yükümlülüklerle ilgili eğitimlerin en etkili biçimde verilmesini, sonuçlarının da takip edilmesini sağlar.

 Karma eğitim modeline destek verir.

 • Bilge Adam; sınıf içi eğitim, asenkron eğitim ve sanal sınıflar üzerinden senkron eğitim danışmanlık modellerinin tamamını içeren eğitimler sunar.
 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi, Karma Eğitim Modeli'nde bulunan tüm eğitim tiplerini ayrı ayrı yönetebilmektedir.

Ölçme ve değerlendirme…

 • Eğitim öncesindeki Seviye Belirleme Sınavları ile çalışanların hangi eğitimlere katılacağı ve hangi konuları alacağı belirlenir.
 • Eğitim sırasında ve sonrasında Performans Belirleme Sınavları yapılarak, çalışanların eğitim sonuçları netleştirilir.
 • Başarılı çalışanlar için e-sertifikalar üretilir.
 • Değerlendirme Anketleri ile eğitim, eğitmen, eğitim içeriği, eğitim yeri ve kurumu hakkında performans ölçümü sağlanır.
 • Sınıf eğitimlerinin tümü için düzenlenebilen yoklama formları sayesinde katılımcılar belirlenebilir ve katılmama nedenleri araştırılabilir.
 • Eğitimler geri bildirimlerle zaman içinde en verimli hale ulaşır.

Uluslararası e-öğrenme standartlarına uyar.

 • Günümüzde her LMS uzaktan eğitim içerikleri ile uyumlu şekilde çalışabilmek için uluslararası standartlar (Scorm vb.) bütününe uygunluk göstermek zorundadır.
 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi, SCORM uyumludur ve SCORM altyapısını bu konuda Dünya'daki en büyük otorite olan RUSTICI'den (www.scorm.com) sağlamaktadır.
 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi, geliştirilen ve gelecekte sunulacak tüm SCORM versiyonlarını %100 destekler.
 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi, kurumlara eğitimlerini çeşitlendirme ve farklı yerlerden eğitim içeriği alma konusunda maksimum serbestlik sağlar. SCORM uyumlu sistemler kullanan kurumlar, istedikleri yerden, istedikleri SCORM uyumlu eğitimi alıp kendi sistemlerinde çalıştırabilirler.

Çalışanların gelişimi…

 • Çalışanların profillendirilmesine ve yetkinliklerinin tespitine olanak verir.
 • Pozisyonun gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarır.
 • Çalışanların yetkinliklerindeki gelişimi ölçer ve takibini sağlar.
 • Çalışanların yetenekleri ile bulundukları pozisyonun ihtiyaç duyduğu yetenekleri karşılaştırarak, ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesi için eğitim önermelerinde bulunur.

Çalışanların kariyer planlaması…

 • Çalışanların her biri için ölçülebilir performans ve yetkinlik gelişimi takibi yapılabilmesi sayesinde verilere dayalı bir kariyer planlamasına imkân tanır.

​İK süreçlerini rahatlatır ve hızlandırır.

 • SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi kurumlara, çalışanları hakkında verilere dayalı profil bilgisi sunar, pozisyonlara ve yetkinliklere göre ihtiyaç duyulan eğitimleri önerir, bu veriler ışığında karar alma ve yönetim sürecine odaklanmaya destek verir.

​Detaylı bilgi için tıklayınız: http://smartclass.biz/?page=lms

BİLGİ İSTEK FORMU