Sign In

Skip Navigation Linksmuhasebe-erp

Mobil Menü

Muhasebe ve ERP Eğitimleri


Muhasebe ve ERP eğitimleri BilgeAdam Akademi’de alınır! Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, inşaat muhasebesi, finansal analiz, e-beyanname, SAP FI - CO - MM - SD - HR, Logo Tiger Enterprise (sistem işletmeni, genel muhasebe, finans, malzeme yönetimi, satınalma, satış, talep yönetimi, dış ticaret, e-fatura, e-devlet, e-arşiv, üretim muhasebesi, maliyet muhasebesi, İK, raporlama), ERP süreç yönetimi, SAP Basis, SAP ABAP Programlama, vergi, SGK, iş hukuku, muhasebe denetimi, yönetim muhasebesi, Logo Teknik Destek Uzmanlık eğitimleri ve sertifikaları BilgeAdam’da…

Sertifikasyon Programı​​​

BilgeAdam Akademi'nin Muhasebe ve ERP eğitimleri, şirketlerin ihtiyaç duyduğu; hem muhasebe alanında teorik bilgiye sahip hem de sektörde en yaygın kullanılan ERP programlarına hakim uzmanlar yetiştirmeye yöneliktir. Böylelikle bu alanda sektörde var olan ciddi eleman açığını karşılamak ana amacımızdır.

Muhasebe ve ERP Sertifikasyon Programı 

Eğitim Paketler​i

Bu eğitimde katılımcılara muhasebe uygulamaları bilgisi verilir. Katılımcılar eğitimin ardından şirketlerin muhasebe departmanlarında genel muhasebe, maliyet ve üretim muhasebesi, inşaat muhasebesi ve finansal analiz uygulamalarını yaparak, muhasebe uzmanı olarak rahatlıkla çalışabilir.​​​​

SAP  

Türkiye'de büyük ölçekli firmalar tarafından en yaygın kullanılan ERP uygulaması olan SAP'nin kullanıcı (modül uzmanlığı) eğitimidir. Eğitim kapsamı Finansal Muhasebe (FI) ve Maliyet Muhasebesi (CO) ağırlıklı olmakla beraber Malzeme Yönetimi (MM), Satış ve Dağıtım (SD), İnsan Kaynakları (HR) modülleri de anlatılmaktadır.​​​

SAP  

Türkiye'de en yaygın kullanılan orta ölçekli ERP uygulaması olan Logo Tiger Enterprise'ın kullanıcı eğitimidir. Bilge​Adam Akademi, Türkiye'nin tek Logo Yetkili Eğitim Merkezidir. Eğitim; sektör deneyimlerini kapsayacak şekilde, uygulamalı olarak verilir. ​​​

SAP  

PRO Eğitimler

ERP

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
ERP ERP Süreç Yönetimi
​20 Saat

SAP

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
SAPFI SAP FI Danışmanlık
​35 Saat
SAPCO SAP CO Danışmanlık
​35 Saat
SAPMM SAP MM Danışmanlık
​35 Saat
SAPSD SAP SD Danışmanlık
​35 Saat
SAPHR SAP HR Danışmanlık
​35 Saat
SAPB SAP Basis
​35 Saat
SAPA SAP ABAP Programlama
​35 Saat

Muhasebe, Finans ve SGK

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
​30 Saat
SID Şirket Değerlemesi
​20 Saat
TVMS Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi
​30 Saat
FINANS Yöneticiler İçin Temel Finans
​20 Saat
DTKGM Dış Ticaret, Kambiyo ve Gümrük Mevzuatı
​30 Saat
IBK İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol
​20 Saat
SGKIH SGK ve İş Hukuku Uygulamaları
​20 Saat
DENET Muhasebe Denetimi
20 Saat
FTA Finansal Tablolar Analizi
​20 Saat
YOM Yönetim Muhasebesi
​20 Saat

Logo

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
LTDU Logo Teknik Destek Uzmanlık
​35 Saat
​​​​​​​​​
-->