Kısa / Uzun Dönem Uzman Sağlama

‘Bilişimde İnsan’ın gelişimine ve katma değerine odaklanan BilgeAdam Teknoloji, Kısa / Uzun Dönem Uzman Sağlama hizmetinde firmaların Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) gereksinimlerini karşılar.

Bu hizmet tipinde kurumların BT Uzmanı talepleri detaylıca değerlendirilerek, BilgeAdam Teknoloji’nin geniş yetenek havuzundaki BT profesyonellerinin bu kuruluşlarda proje bazlı veya uzun dönemli kaynaklar olarak çalışmaları sağlanır.

Böylelikle firmalar kendilerine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlerine odaklanırken, asıl faaliyet alanlarına girmeyen konularda personel çalıştırmanın getireceği teknik, mali, idari ve hukuki risklerden arınmış olurlar.

Firmalara farklı teknolojilerde nitelikli ve doğru dönemsel uzman sağlanırken, kaynağın “yedekli ve sürekli olması” garanti edilir. Ayrıca teknik danışmanın yetkinliğini aşan konularda bir üst düzeydeki danışmanlık desteği de BilgeAdam Teknoloji merkezinden hızlı ve efektif bir şekilde sunulur.

BilgeAdam Teknoloji, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olmanın getirdiği ayrıcalıkları Dış Kaynak Uzman Sağlama hizmetlerinde de sunmaktadır. BilgeAdam Teknoloji, bünyesindeki tüm teknik profillerin yetkinlik, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için “Sürekli Eğitim” felsefesini benimsemiştir. Bu doğrultuda danışmanlarımızın, uzmanlık alanlarıyla ilgili en güncel eğitimleri alarak, gerekli sertifikasyona sahip olmalarına büyük önem verilir.

BilgeAdam Teknoloji’nin geniş yetenek havuzunun en önemli parçalarından birisi ve rakiplerinden kendisini ayırt edici kılan özelliği de BilgeAdam Akademi’nin yıllardır eğitim verdiği ve mezun ettiği öğrencilerdir. BilgeAdam Akademi mezunları sayesinde, bu kaynak havuzu sürekli genişlemektedir.

Dönemsel Uzman Kullanımının Avantajları

Yaygın olan kanıya göre işletmelerin dış kaynak kullanımına gitmeleri sadece maliyet endişelerine bağlanmaktadır. Ancak bunu sadece maliyet avantajları ile sınırlamak son derece dar bir görüşü ifade edecektir. Dış kaynak kullanımı sayesinde geniş departmanlarla birlikte şirketlerin organizasyon yapısı da küçülmekte ve esneklik kazanmaktadır. Bu anlamda dönemsel uzman kullanımı şu avantajları sağlamaktadır:

 • Temel yeteneğin gelişimi
 • Risk azaltılması
 • Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımı
 • Sabit giderlerin azaltılması
 • Maliyetlerin önceden bilinmesi
 • Belirlenmiş hizmet düzeyleri
 • Kaynak sürekliliği
 • Geniş ve derin kaynak havuzu
 • Kaynak maliyeti ve teknoloji risklerinin azalması
 • Kalite artırımı
 • Hız kazanımı
 • Organizasyonel esneklik
 • Farklı teknolojilerde dikey uzmanlaşma
 • Bilgi teknolojilerinin doğru kullanımı

Uzman Kaynağı Sağlama Süreci

Her firma ve ihtiyaçları benzersizdir. Bu nedenle BilgeAdam Teknoloji, öncelikle Uzman Sağlama hizmeti sunacağı müşterileri ve görev verilecek projeleri tanımaya çalışır. Gereksinimlere bağlı olarak, ilgili teknoloji konusunda uzman bir seçme yerleştirme danışmanı veya ekibi, çalışma ortamını ziyaret eder. İhtiyaçlar ve hedefler hakkında bilgi alınarak, en uygun adayları bulmak için müşterilerimiz ile birlikte çalışılır.

1. Personel Talebi

Talepte bulunan müşterimizden, aradığı personel profilinin tarif edileceği “Personel Talep Formu” istenir. Aranılan personelin tüm nitelikleri; verilecek görevin ve projenin detaylı iş tanımı, çalışma saatleri, kullanılacak teknolojilerin detaylandırılması ve çalışacak kişiye verilecek “Ekonomik Paket” bilgileri bu formda yer alır.

2. Aday Araştırma

Türkiye'de bulunan BT profesyonellerinin büyük bölümüne erişebilecek, zengin bir networke sahip olan BilgeAdam Teknoloji, Dış Kaynak Danışman olarak görev yapabilecek adaylarını bulurken, bünyesindeki danışmanların yanı sıra BilgeAdam Akademi mezunları, online kariyer siteleri, teknik mail grupları, BT ile ilgili vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel basın vb. mecralardan faydalanır. Araştırma süreci sonunda, firma taleplerine en uygun bulunan adayların değerlendirme aşamasına geçilir.

3. Aday Değerlendirme

Araştırılan CV'ler arasından, teknik danışmanların pozisyon için uygun gördükleri adaylarla telefon mülakatı yapılır. Telefon mülakatındaki elemeden sonra, Seçme ve Yerleştirme Danışmanlarınca BilgeAdam Teknoloji ofislerinde gerçekleşen, yüz yüze mülakat aşamasında adaylar değerlendirilmeye devam edilir. Adaylar, ilgili teknolojilerdeki teknik yazılı sınavlardan da pozitif sonuç alırlarsa, sürece olumlu devam edenler, BilgeAdam Teknoloji’nin alanında uzman teknik danışmanlarınca son teknik mülakata tabi tutulur.

4. Kaynak Sağlama

Uygunluğu tescil edilen adaylar; CV'leri, sınav sonucu, BilgeAdam Teknoloji mülakat notu ve teknik danışmanın mülakat notu ile birlikte müşteri firmaya (isim, iletişim ve son işyeri bilgileri kapalı) kısa liste şeklinde sunulur. Müşteri firmanın uygun bulduğu adaylar ile görüşme organizasyonu ile bu görüşmeden olumlu olan adayların referans, diploma, sertifika bilgilerinin kontrolü BilgeAdam Teknoloji tarafından gerçekleştirilir. İK departmanı olmayan firmalar için iş teklifi de BilgeAdam Teknoloji tarafından yapılır.

5. Kaynak Tutundurma

Müşterilerimizin iş teklifini onaylamasının ardından Dış Kaynak Danışman olarak firmalarda görevlerine başlayan uzmanlarımızın performansı Dış Kaynak Tutundurma ve Yönetim Ekibimiz tarafından sürekli ölçülür ve değerlendirilir. Böylelikle Dış Kaynak Danışmanlarımız, BilgeAdam Teknoloji ile sürekli temas halinde kalırlar ve faaliyetleri aylık raporlar halinde hizmet alan firmalara bildirilir. Müşteri Yeri Çalışma Protokolü uyarınca gerekli aksiyonlar Dış Kaynak Yönetim Portalı aracılığı ile alınarak, kaynağın tutundurulması sağlanır. Ayrıca bütün uzmanlarımızın BilgeAdam Akademi tarafından sunulan, kendi alanlarıyla ilgili tüm eğitim ve sertifikasyon imkânlarından yararlandırılır.

6. Kaynak Rotasyonu (Değişimi)

BilgeAdam Teknoloji; 1,5 yılı aşan, uzun dönemli Uzman Sağlama hizmeti sunduğu müşterilerine, firma - proje körlüğü gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Kaynak Rotasyonu (Değişimi) önerisinde bulunur. Verimliliği de artıran bu uygulamada, değiştirilen Dış Kaynak Danışmanlarımız, kendi projelerimizde veya diğer müşterilerimizde görevlendirilerek, uzmanlarımızın sürekli aktif kalmaları sağlanır.

ARADIĞINIZ UZMANLAR BURADA

Kısa / Uzun Dönem Uzman Sağlama veya Seçme ve Yerleştirme
hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

UZMAN TALEP EDİN
icon
ÇÖZÜM VE HİZMETLER
icon

ÜRÜNLER

İLETİŞİM KURUN

Çözüm, hizmet ve ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgi için bizimle irtibata geçin.

BİZE ULAŞIN