Bakım ve Destek

Bilge Adam Teknoloji, uzman danışmanlarının projelerden edindiği deneyimler ve teknolojilerdeki dikey uzmanlıkları ile kurumlara bakım ve destek çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler, firmaların IT altyapılarındaki hizmet ve ürünlerden en yüksek fayda alabilecekleri şekilde biçimlendirilmiştir.

Yazılım Sağlık Taraması

Dahili bakım çalışmaları, her yıl kurumların BT bütçesinden önemli bir pay almaktadır. Buna karşın 10 BT projesinden yaklaşık 7'si hedefine ulaşamamaktadır. BT yöneticileri de kurumsal yazılımların gerçekten “amaçlarına uygun” çalışmasını sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedir.

BilgeAdam Teknoloji’nin Yazılım Sağlık Taraması, müşterilerin mevcut yazılımlarından aldıkları verimi artırmalarını sağlayan kısa süreli ancak detaylı bir hizmettir. Yazılım Sağlık Taraması kapsamında, kurumların başlıca uygulamalarının şu alanlardaki etkinliği ölçülür:

Kullanıcı deneyimi

Teknoloji

Birlikte çalışabilirlik

Sürdürülebilirlik

Desteklenebilirlik

Ölçeklenebilirlik

Veri ve analitik

Güvenlik

Sağlık taramasında iş uygulamalarının nabzı tutularak; kod yapısı, dokümantasyon, analiz ve test süreçleri, uygulama yaşam döngüsü yönetimi vb. alanlar için kurumsal BT stratejinize uygun iyileştirme önerileri ve seçenekler sunulur.

Yazılım Sağlık Taramasının Faydaları

Hizmet kapsamındaki otomatik raporlama sayesinde; dokümantasyon eksiklerinin giderilmesi, teknik bilgi transferinin hızlandırılması, uygulama karmaşıklığının azaltılması, yapılacak değişikliklerin etkisinin değerlendirilmesi vb. konulara çözüm üretilebilir.

İster rutin bir bakım prosedürüne, ister uygulama güncellemelerine veya yeniden kod yazımına başlarken; doğru şekilde ilerleyebilmek için ilk yapılması gereken, kaynak kodlarınızı gözden geçirmektir. Yapılacak bir sağlık taraması ile;

 • Karmaşık proje planlamasında maliyeti azaltabilir,
 • Kritik BT bakım projelerinin başarısız olma riskini ortadan kaldırabilir,
 • Temel uygulama analizinin verimliliğini %60 artırabilir
 • Uygulamalarınızdaki ciddi eksiklikleri tespit edip azaltabilirsiniz.

Sistem Sağlık Taraması

Sistem Sağlık Taraması, BilgeAdam Teknoloji’nin sunduğu proaktif hizmetlerdendir. Bu hizmet sayesinde kurumlar BT altyapılarında kullandıkları teknolojileri ve süreçleri uzman BilgeAdam danışmanlarının detaylı analizleri ile çeşitli perspektiflerden kontrol etme fırsatı bulurlar. BilgeAdam uzmanlarının yapacağı çalışma ile altyapının veya bileşenin mevcut durumu detaylı bir şekilde analiz edilir ve diyagramları çıkarılır. Ayrıca sistemde saptanan arıza, hata ve problemler; etki, önem dereceleri ve çözüm önerileri ile birlikte sunulur. Bu hizmetin başlıca hedefleri şunlardır:

 • Altyapıdaki teknik bir bileşenin veya bütününün durumunu öğrenmek
 • Proje sonrasında sistemin durumunu kontrol etmek
 • Yeni projeler öncesinde mevcut durumu detaylı analiz etmek
 • Performans, yapılandırma, güvenlik, iş sürekliliği, kapasite gibi alanlarda detaylı bilgi sahibi olmak.

Sistem Sağlık Taraması, ihtiyaç doğrultusunda bir veya birden fazla ürünü, teknolojiyi ve süreci içerecek şekilde uygulanabilir. Bu hizmet BT operasyonlarının tamamını kapsayabileceği gibi, sadece bir teknolojiyi, maliyet ve lisanslama durumunu veya bakım ve destek süreçlerini içerebilir. BT yöneticileri, Sistem Sağlık Taraması hizmetinin sonunda kurumun gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilir ve yatırımlarını planlayabilir.

Sistem Sağlık Taramasının Faydaları

 • BT maliyetlerini optimize etmek ve toplam sahip olma maliyetini düşürmek
 • BT altyapısının mevcut genel resmini ve gelecekte olması gereken halini görmek
 • Teknik bileşenlerin iş ihtiyaçları ile örtüşüp örtüşmediğini anlamak
 • Donanım ve lisans yatırımlarını doğrulamak
 • İş ihtiyaçları için doğru BT kapasitesini planlamak.

Sistem Sağlık Taramasının Kapsamı

Sistem ve Envanter Analizi

Sağlık taraması hizmetinin başlangıcında yapılan analiz ile bu hizmeti alan kurumun BT envanteri çıkartılır. Bu sayede altyapı farkındalığı arttırılarak, ileride verilmesi muhtemel teknik veya iş kararları kolaylaştırılır. Ayrıca proaktif olarak, gereksiz yatırım yapılmasının önüne geçilir ve mevcut yatırımların verimliliği incelenir.

Risklerin Belirlenmesi

Başlangıçta yapılan analizin sonucunda altyapıda bulunan teknik ve teknik olmayan tüm konular ile ilgili riskler belirlenir. Bu riskler önem ve etki derecesine göre önceliklendirilir. Her bir riskin açıklaması, gerçekleşmesi durumunda olacaklar, etkileri ve riskin önüne geçmek için yapılması gerekenler belirlenir.

Altyapı Olgunluk Analizi

Kurumun BT altyapısı; süreçleri ve bu süreçlerin teknik bileşenler ile bütünleşmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak incelenir ve kurumun, "Basit - Standart - Akılcı - Dinamik" olarak dörde ayrılmış olgunluk seviyelerinden hangisinde olduğu ve zaman içerisinde gelmesi gereken nokta tespit edilir.

İyileştirme ve Geliştirme Önerileri

Sağlık taraması hizmetinin en sonunda, yapılan analiz sonucu elde edilmiş olan envanter, kurumun sahip olduğu iş ve teknik riskler, bulunduğu ve olması gereken altyapı olgunluk seviyesine göre bir yol haritası çıkartılır. Daha sağlıklı ve verimli bir BT altyapısına doğru ilerlenebilmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlık, destek ve eğitim gibi hizmetler net bir şekilde tanımlanarak raporlanır.

BT Altyapısı Bakım - Destek

Bu çözüm tipinde kurumun altyapısında bulunan ve BT operasyon yönetimi kurum tarafından yapılan teknolojiler ile ilgili arıza desteği verilir. Hizmetin kapsamında; çıkan arızalara yerinde veya uzaktan müdahale, SLA tabanlı hizmetin yürütülmesi, kurumun BT personeline bilgi kuponu desteği ile Know-how aktarımı, periyodik raporlama ve seçilen çözüm tipine bağlı olarak altyapıdaki değişiklik isteklerinin yönetimi bulunmaktadır. Mevcut BT operasyonlarını desteklemek ve değişikliklerde uzman desteği almak isteyen kurumlar için idealdir.

BT Altyapısı Bakım – Destek Hizmet Kapsamı

 • Çağrı bazlı arıza çözümü
 • Yerinde veya uzaktan destek
 • Yerinde planlı bakım hizmetleri
 • ITIL tabanlı çağrı yönetim sistemi
 • 7/24, 5/8 gibi değişik planlarda arıza desteği
 • Bilgi kuponları
 • Periyodik raporlama ve hizmet yönetim toplantıları
 • Versiyon yükseltme ve geçiş senaryoları için planlama ve proje desteği
 • Eğitim ve workshop desteği

BT Altyapısı Bakım – Destek Hizmet Süreci

Analiz

BilgeAdam Teknoloji uzmanları, Sistem Sağlık Taraması hizmeti ile IT altyapısında kontrol ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirir. Mevcut donanım ve yazılım envanteri, lisanslar, hizmetler, BT ekip yapısı, iş sürekliliği ihtiyaçları ve BT süreçleri, kurumun BT ekipleri ile birlikte incelenir.

Raporlama ve Sunum

Analiz çalışması esnasında toplanan veriler üzerinde detaylı bir çalışma yapılır. BT altyapısındaki eksiklerin en doğru ve efektif bir şekilde giderilebilmesi için gerekli olan yazılım, donanım, eğitim, danışmanlık ve destekleyici hizmetler belirlenir. Bu ihtiyaçlar detaylı bir şekilde raporlanır ve sunulur.

Hizmete Başlanması

Belirlenmiş kapsam üzerinde anlaşma sağladıktan sonra kuruma hizmetin ne şekilde işleyeceği anlatılır. BilgeAdam Teknoloji ekipleri, hizmetin belirlenen şartlarda yerine getirilmesi için süreci başlatır. Hizmetin kapsama uygun ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için kurumun BT altyapısında gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılır.

Yürütme ve Raporlama

Hizmet, bu noktadan itibaren üzerinde anlaşılan teknoloji ve SLA’ler ile yürütülür. Hizmet süresince firma periyodik olarak ziyaret edilerek; verilen hizmet, açılan ve kapatılan çağrılar, yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler raporlanır. İhtiyaç duyulan düzeltme ve iyileştirmeler hizmet sürecinde sürekli olarak yapılarak, hizmet kalitesi garanti altına alınır.

icon
ÇÖZÜM VE HİZMETLER
icon

ÜRÜNLER

İLETİŞİM KURUN

Çözüm, hizmet ve ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgi için bizimle irtibata geçin.

BİZE ULAŞIN